Horgászturizmus a Tiszán

Ladikok a Tiszán

Magyarország Európa közepén vizekben gazdag területen fekszik. A Kárpát-medencében nem csak a termál- és édesvízkészletek stratégiai fontosságúak, de óriási értéket képviselnek a felszíni természetes élővizeink és azok élővilága. Sajnos ezeknek az értékeknek az „észrevétele”, ésszerű gazdasági hasznosítása, a benne rejlő munkahelyteremtő és adóbevételi forrásoknak a kiaknázása a mai napig nyomokban sem fedezhetőek fel. Természetes vizeink gazdasági hasznát jelenleg egy nagyon szűk halászati csoport élvezi, miközben a munkahelyteremtés lehetőségét veszik el a vízparti települések lakosságától. Pedig Magyarország rövid idő alatt (2-3 év) horgászturisztikai nagyhatalommá válhatna egy már kidolgozott program széleskörű és minden részletére (élőhely fejlesztés, halőrzés, haltelepítés) kitérő megvalósításával.

Az új halászati törvénymódosítási javaslatának kidolgozásában társaságunk jelentős munkát vállalt. Ez a törvényjavaslat az alapja annak, hogy vizeink halállománya az eddigi rablóhalászattal szemben védelmet kapjon és gyarapodjon, így az idelátogató turisták gazdag élményekkel távozzanak az elkövetkező években a magyarországi horgásztúrákról. Sajnos ez törvénymódosítási javaslat több mint egy éve a VM jogi osztályán várja a parlamenti előterjesztést annak ellenére, hogy a FIDESZ már a 2006-os választási programjában is kiállt a természetes vizeink horgászturisztikai hasznosítása mellett. Az akkor még ellenzéki politikusok ma már döntő pozíciót töltenek be a kormányban és a horgászok türelmesen várják ígéreteik megvalósítását.

Horgászok figyelem!

A horgászsport a világon mindenütt a legnagyobb létszámú rekreációs tevékenység. Csak Magyarországon több mint ötszázezren váltanak évente horgászengedélyt. Az Európai Unió tagországaiban a legújabb adatok szerint 50 millióan hódolnak ennek a szenvedélynek. Ha figyelembe vesszük a hozzátartozó családtagokat is, akkor mintegy 150-200 millióan érintettek közvetlenül a horgászatban. Ebből a hatalmas létszámból kell idecsábítani minél több horgászt, hogy az egyéb szolgáltatások igénybevételével segítsék országunk gazdasági fellendülését. A magyarországi természetes élővizek elsősorban a nyugati folyók meliorációja miatt a szabályozottságuk ellenére is páratlan értéket képviselnek napjainkban. Ez nagy vonzerő a horgászok számára, persze csak akkor, ha megismerik ezeket a még ma is halban gazdag vizeket. Legfontosabb első lépés, hogy ezek az információk a célcsoportokhoz eljussanak.

A Tisza hullámtere az egész szakaszon Ramsari Egyezmény által védett terület, igen értékes maradványerdőkkel és szentély jellegű holtágakkal, melyek kitűnő ívó helyeket biztosítanak a halak számára és valóságos horgászparadicsommá válhatnak megfelelő szabályzó rendszerek bevezetésével. A fejlesztések, befektetések eddigi alacsony intenzitása miatt a lakosság számára in attraktívvá válik a vidéki élettér. Munkahelyek szűkösségéből, a helyi jövedelmi források átlagos szintjéből levezethető a gyenge fizetési kereslet és vásárlóerő, különösképpen a helyi termékek és szolgáltatások irányában. A tiszai térség legnagyobb problémája a hátrányos helyzetből fakadó munkanélküliségből és az alulmotiváltságból, a forráshiányból adódik. Mindezeket tetézi a térségre különösen jellemző magas elvándorlási arány és az ebből fakadó korösszetétel romlása, melyet főleg a gyenge munkaerő-megtartó képesség generál és a kormányzat szociálpolitikai kiadásait növeli.

A kommunikációs csatorna nem megfelelő, inkább gyengének nevezhetően működik a különböző szférák között, gondolva az önkormányzatokra, civil szervezetekre és a vállalkozói rétegre. Ugyanakkor mindhárom térség rendelkezik azokkal a természeti javakkal, sikeresen termeszthető, tenyészthető, őshonos állat- és növényfajokkal, fenntarthatóság irányába fejleszthető gazdálkodási módokkal, valamint kulturális - műemléki- történelmi értékekkel, melyek segítségével olyan javak és szolgáltatások állíthatók elő, amit a modern társadalom fizetőképes, főleg külföldi és hazai városi rétege hajlandó és képes megvásárolni. Mindhárom terület fő értékét és egyben turizmusának egyik bázisát képezik az érintetlen természeti területek. Az említett tájegységek sok értékes fajt megőrzött egykori állat- és növényvilágából, valamint földtani különlegességek is találhatóak az említett területen. A legnagyobb létszámú szabadidősporton keresztül a horgászati céllal idelátogatókkal és kísérő családtagjaikkal lehetőség van más turisztikai lehetőségek bemutatására is. Ilyen pl. a vízi-, lovas-, öko – termál és gyógy turizmus. Ezzel növekszik a térségek felemelkedési lehetősége az eddig kiaknázatlan idegenforgalmi potenciálja. Ez már jó alapot adhat a helyi önkormányzatoknak boldogulást elősegítő programok kidolgozására, amik elősegítik a helybemaradást, növelik a vállalkozói kedvet és így javul a hátrányos helyzetű rétegek munkához való jutási esélye.

Éppen ezért a program egyik legfontosabb része, hogy a külföldi horgászokkal megismertessük a hazai vizeket, ezeknek fogható halállományát, növény- és állatvilágát, ismertetni a csónakkölcsönzőket és szálláshelyeket, megismertetni a kapcsolódó szolgáltatások elérhetőségének lehetőségeit Bemutatni az itteni halfajok vonulási szokásait, az alkalmazott és eredményes csalifajtákat, horgászmódszereket. Szükségesnek tartjuk, egy négy évszakot átfogó bemutató film elkészítését a Tiszáról. Így a fent említett helyek szelleme által biztosított kohézió, szinergia és ismertség felhasználásával természeti értékeink valódi piacképes hungarikumokká fejleszthetők. A szolnoki ZTV és Fishing-Tv stábjával már évek óta szoros az együttműködésünk minden a Tiszai turizmust érintő témában. Remény szerint a több év forgatási anyagából hamarosan elkészül egy hiánypótló Tiszát bemutató film, aminek az angol és németnyelvű változatát megismerhetik szerte a világon. Szomorú, hogy a Magyar Turizmus ZRT szakemberei még napjainkban sem látnak fantáziát a horgászturizmusban. A Horgászegyesületek a Tiszáért Társulás egyik fő célja, hogy országos szinten felhívja a figyelmet erre a nagyon fontos területre.

elválasztó