A Tisza

„Magyar táj szép folyója,
Hordozd e föld gyümölcsét,
Légy áldások hozója,
Mint a magyar dicsőség!”
/Juhász Gyula: A Tisza/


Magyarok folyója. Magyar földön volt a forrásvidéke és hosszú, kanyargós útjának megtétele után is Magyarország területén olvadt egybe a Dunával. A határok átrajzolása mit sem változtatott azon a tényen, hogy magyar emberek lakják ma is a Tisza két partját.

Tisza

Nemzeti értékünk, kincsünk és évszázadok óta éltető erőnk a Tisza. A folyó, amely bizonyította hatalmas önmegtartó erejét, dacolva nem is olyan rég az emberi mulasztásból eredő mérgezéssel, minden nap új lehetőséget nyújt a völgyében, több mint négyszáz településen élő, másfél millió embernek. A természeti jelenségek, a sportolási és szabadidős lehetőségek rendszerbe szervezésével, a tiszai horgászatra jobban épülő turizmussal messze földön híressé lehet tenni a Tisza partját. Az ott élő emberek vendégváró jóindulata, a szakértelme, helyismerete és mindenekelőtt a táj szeretete olyan érték, amelyre érdemes építeni.

A tiszai élmény túlmutat a határokon. A tiszai árterek vizes élőhelyei, holtágai különleges gyöngyszemei a tájnak. A ligeterdők, a mocsár- és kaszálórétek különleges növény- és állatvilága az európai folyók nagyfokú meliorációja révén egyedülálló értéket képvisel. A folyó gazdag halfaunája egész évben kitűnő horgászati lehetőséget biztosít a legnépesebb szabadidősportág képviselői, a horgászok számára. Mindezeket érdemes felvenni a nemzetközi porondon is szereplő turisztikai célok közé. Ez már a belátható jövőben is sok Tisza-völgyi család számára jelentene megélhetést, másoknak ideális pihenést, a tájnak pedig az őt megillető rangot, elismertséget szerte a nagyvilágban.

A munkanélküliség jelenleg egyes tiszai településeken messze meghaladja az országos átlagot. A megmaradás egyetlen lehetőségét csak a folyó jelentheti számukra. Az a folyó, amely évszázadokon keresztül biztosította a megélhetést elődeinknek halban, vadban, tűzifában. Vizet adott a szomjazó földeknek, hajók szállították az árut távoli vidékekre, élénk kereskedelem folyt a folyó menti városokban. Mára óriásit változott a világ. A Tisza értékei nem a közösségeket gyarapítják, hanem magánérdekű gazdasági társaságok rabolják a természettől kapott közös kincseinket. A folyó mellett élőknek sokszor beleszólási lehetőségük sincs hasznosítási, gazdasági döntésekben, vagy a tájat, a folyót érintő változások bevezetésében. A „HORGÁSZEGYESÜLETEK A TISZÁÉRT TÁRSULÁS” egyik fő célja, hogy a Tisza mellett élők saját kézbe vegyék végre sorsuk irányítását. Ennek a célnak eléréséhez minden segítő szándékot szívesen várunk, hogy elősegítsük az itt élők szülőföldjükön való megmaradását.

Megállapodás a Halász Kft és a HETT között

elválasztó