„RANGER” Szakszolgálat felállítása Magyarországon

Ranger

Figyelembe véve Magyarország jelenlegi gazdasági helyzetét, a vidéki lakosság életszínvonalának egyre romló mutatóit, előre prognosztizálható, hogy az elkövetkezendő években erősen megnövekszik az a természetkárosító illegális tevékenység, ami már napjainkban is átlépte az elviselhetőség tűréshatárát. Természeti értékeink tönkretétele folyamatos; a jelenlegi védelmi rendszer csak enyhíteni tudja a károkat, de megvédeni képtelen azokat a nemzeti értékeket, amelyek munkahelyeket, megélhetést jelentettek az itt élők számára évszázadokon át. Pusztításuk még inkább indukálja a munkanélküliséget és a leszegényedést, felgyorsítva ezzel a szülőföldről való elvándorlást, a vidéki kistelepülések lakosainak elöregedését és visszafordíthatatlan fogyását. Természeti erőforrásaink gazdagsága, mint az erdők, a vadállomány, vizeink hajdani legendás halbősége már rég a múlté és mára elérték önfenntartó képességük határát, de talán még abban az állapotban vannak, hogy gyors és radikális intézkedéssel megmenthetők. A természetet ebből az állapotból olcsóbb újra életképessé tenni, mint teljes tönkretétele után holtából újra feltámasztani. Ide számtalan nemzetközi példa sorolható. A kormányzat azon döntése, - miszerint a korkedvezménnyel nyugdíjba vonult rendvédelmi és honvédségi dolgozókat vissza kell hívni a munka világába - vissza nem térő alkalmat nyújt arra, hogy segítségükkel megalakuljon Magyarországon egy Észak-Amerikában már évtizedek óta jól bevált és jól működő „Ranger Természetvédelmi Szakszolgálat”.

- A rendszer felállításához nagy segítséget nyújthat a már régen és eredményesen tevékenykedő szakszolgálatok működésének tanulmányozása. A sajátságos magyar viszonyokat mindenkor figyelembe kell venni valamint beépíteni a működés meghatározásánál a kitűzött célok elérése érdekében. Az eredményes munkához a rendőrségi hatáskörbe tartozó intézkedések mellett szakértelem és állandó jelenlét szükséges az erdészet, halászat, vadászat, természetvédelem, és a környezetvédelem részéről is.

- A zöldszámon hívható szakszolgálat 24 órában elérhető, így bármikor és bárhonnan hívható és azonnal bevethető. A hatékonyság érdekében mindenkor a legmagasabb szintű technikai hátteret kell a csoport(ok) számára biztosítani (telephely, terepjárók, vízi járművek, radarok, hőkamerák, navigációs eszközök, számítógépes rendszerek stb.).

- A szakszolgálatok regionális központjait a védendő természeti területek értékének, elérhetőségének, a területet érő jelenlegi károsító hatások nagyságainak figyelembevételével kell kialakítani. A rendszer működését vagy országos kiterjesztéssel vagy regionális szinten kell elindítani, a legfertőzöttebb területeken. Regionális kijelölés esetén már 1-2 év alatt jól kimutatható a szervezet működésének hatékonysága, társadalmi haszna mind az állami, mind a magán szektorban.

- A Ranger szakszolgálat működési területét úgy kell kijelölni, hogy a központtól a riasztás idejétől számítva maximálisan egy órán belül minden pont elérhető legyen. A szolgálat szorosan együttműködik a rendőrséggel, a vízi rendészettel, a polgárőrséggel, a mezőőrökkel, vadásztársaságokkal, halászati hasznosítókkal, a nemzeti parkokkal és a természetőrökkel, valamint a területileg illetékes önkormányzatokkal és a lakossággal. Koordinálja és meghatározza az elvégzendő feladatokat, akcióterveket készít. Tevékenységével és az állandó területi jelenlétével nem csak a természeti értékeink védelmét látja el, hanem nagy szerepet játszik a bűnmegelőzésben is, ami nagyban hozzájárulhat a vidéki lakosság biztonságérzetéhez, ami az utóbbi években igen csak problémás.

- A Ranger rendszer elindításához a szükséges forrást kell csak előteremteni, mert a működéshez szükséges fenntartási költségeket már a rendszer tudja a tevékenységével produkálni. Ennek eléréséhez szükséges a törvényi háttér biztosítása is. Ha figyelembe vesszük azt, hogy évente csak az illegális fakitermelés területén több milliárdos kár keletkezik, valamint, hogy a vadállomány jelentős csökkenésével, ill. a természetes vizeink halbőségének fogyásával a belföldi és külföldi turizmus milyen bevételektől esik el, akkor látni kell azt, hogy az okozott kár értékénél jóval nagyobb a közvetett károkozás mértéke. Forrásbevételt jelenhet, ha az erdőtulajdonosok, a halászati hasznosítók, a vadgazdálkodók éves bevételük bizonyos százalékát a Ranger rendszer működésére kötelezően befizetik, hisz a bevételeik jelentősen nőhetnek, ha a területükön sikerül visszaszorítani a lopást, az orvvadászatot és orvhorgászatot.

A Ranger szakszolgálat tagjai csak fedhetetlen előéletű, megbízható, a lakosság által megbecsült személyek lehetnek. A szolgálat felállítása óriási mértékben javíthatja a lakosság bizalmát és biztonságérzetét, a magán és állami vagyonnak az állam részéről történő megvédésének megítélését. A szakszolgálat felállítására, hatékony működtetésének kidolgozására megbízás esetén készen áll a szakértői csoport.

Szolnok, 2011. 11. 20.
Horgászegyesületek a Tiszáért Társulás

elválasztó