A magyarországi természetes vizek horgászati hasznosítása:

Horgász

Magyarország földrajzi helyzetét tekintve, Európa egyik legértékesebb vizekben gazdag területén, a Kárpát-medencében helyezkedik el. Termálvizei, ivóvíz készletei stratégiai jelentőséggel bírnak, és az elkövetkezendő években ezek a készletek egyre inkább felértékelődnek. A felszín alatti vizek hasznosításáról sokat hallani, viszont a felszíni természetes élővizek csak árvízvédekezés idején, vagy mezőgazdasági hasznosítás alkalmával kerülnek a köztudatba.

Ha megnézzük, hogy a környező országok hogyan hasznosítják sikeresen a földrajzi helyzetükből adódó adottságaikat, (pl.: Horvát ország az Adriát, vagy Ausztria a hegyeit) akkor láthatjuk, hogy milyen nagy lehetőség van Magyarország számára a természetes élővizek hasznosításában. A legnagyobb lehetőséget elsősorban a horgászat, a horgászturizmus, ill. az ezekre épülő szolgáltatások bevételei jelenhetik. Két nagy folyónk a Duna, és a Tisza mellett itt található Közép-Európa legnagyobb tava a Balaton, de számtalan mellékfolyó, holt-ág, víztározó és csatorna-rendszer biztosítja egész évben a változatosságot, horgászható halfajtákban, és horgászmódszerekben egyaránt.

A piac, így a turisztikai is a kereslet kínálat egymásra találását jelenti. Ami a keresletet jelenti, Magyarországon négyszázezernél több bejegyzett horgászt tartanak nyilván. A családtagokkal együtt közel két-millió állampolgár közvetlenül érdekelt a horgászat által nyújtott lehetőségek kihasználásában, így potenciálisan erős hazai kereslet várható már az életszínvonal kismértékű emelkedése esetén is. A belföldi kereslet mellett a hagyományos vendégküldő országokban (Németország, Ausztria, Hollandia, stb.) milliós nagyságrendű a horgászok száma. A legújabb felmérések azt mutatják, hogy minden tízedik uniós lakos a horgászsport szerelmese. Ha figyelembe vesszük az ötszáz milliós uniós népességi adatot, akkor láthatjuk, hogy a hozzátartozó családtagokkal együtt, mint egy 100-150 millió horgász vendéggel számolhatunk. Ezek a horgászok, könnyen idecsábíthatóak lennének hozzánk, hisz Magyarországi vizekben gazdag, de ha halban is olyan gazdag lenne, mint a távoli, nehezen elérhető oroszországi, vagy ázsiai vizek, akkor itt Európa közepén horgászturisztikai nagyhatalom lehetne. A horgászok elsőszámú célállomássá válna Magyarország, és ne feledjük a horgászszezon egész évben tart. Ez a cél csak akkor érhető el, ha a jelenlegi rablógazdálkodás megszűnne a hazai vizeken. Az állami tulajdonú természetes vizek halászati joga nagy részben profit érdekelt gazdasági társaságok kezében van, és elsősorban az általuk folytatott halászati tevékenység következtében, az utóbbi években óriási mértékben csökkent a természetes vizek halállománya. Természetes vizeink, nevezetesen a Tisza, a Duna, a Balaton a Kőrösök élővilága évről-évre fogyatkozik, és mára elérték az önfenntartó képességük határát, de talán még abban az állapotban vannak, hogy gyors és radikális intézkedésekkel megmenthetők. Tudomásul kell venni, hogy a természetet ebből az állapotából olcsóbb újra életképessé tennünk, mint teljes tönkretétele után holtából feltámasztanunk. Nemzetközi példa erre a Temze a Rajna környezetének rehabilitációs költségei.

Horgász

A halászati hasznosítás helyett a horgászati hasznosítást kell előtérbe helyezni a természetes édesvízi élővizeken, úgy ahogyan azt az Európai Unió többi tagországa teszi. A halászat tevékenységét át kell irányítani az ívó helyek és a halállomány védelmére, a halszaporításra, valamint a tervszerű átgondolt haltelepítésekre! A sokszor haszontalanul elvégeztetett közmunka egy részének az átirányításával, élőhely fejlesztéssel, milliárdos értékek és a horgászturizmusnak köszönhetően munkahelyek ezrei születhetnének. Egy-két év alatt már látványos eredményeket lehet elérni a hazai természetes vizek halállományának növekedésében, ha az ívni vonuló halak nem a hálókban végzik. Csak így biztosítható, hogy a horgászat és horgászturizmus a nemzetgazdaság egyik sikerágazatává váljon. Ennek egyik legfontosabb „kelléke” ne feledjük nem az infrastruktúra, nem a luxusszálloda, nem milliárdos nagyságú beruházások, hanem a HAL!

Ezért megy el a horgász akár a világ végére is. A hal pedig jól érzi magát nálunk, és jól szaporodik a hazai vizeinkben, csak vigyáznunk kellene rá!

elválasztó